<title>NVON</title>

Commissie onderwijsontwikkeling

In de komende jaren, vanaf voorjaar 2022, gaan vakvernieuwingscommissies aan het werk om de examenprogramma’s voor de bovenbouw van vmbo, havo en vwo te herzien. Vakverenigingen, waaronder NVON, krijgen een grotere rol bij het vernieuwingstraject. De bedoeling hiervan is dat de betrokkenheid van leraren en scholen vergroot wordt.

Meer informatie over het vernieuwstraject vind je hier.

 

Solliciteren als lid NVON commissie onderwijsontwikkeling

Als je lid bent van de NVON en belangstelling hebt om zitting te nemen in de NVON commissie, en afgevaardigde kunt worden voor de advieskring Natuurwetenschappen, kun je solliciteren. Binnen de commissie wordt bepaald welke commissieleden afgevaardigd worden naar de advieskring. Vermeld bij je sollicitatie ook welk(e) schoolvak(ken) je geeft en aan welk(e) niveau(s). 

Stuur een motivatiebrief en CV aan Jan Jaap Wietsma, voorzitter@nvon.nl, uiterlijk 18 januari 2022. Vermeld in het bericht: sollicitatie NVON commissie onderwijsontwikkeling.

Op de website van SLO is nader omschreven wat er van de leden van de advieskring verwacht wordt.