<title>NVON</title>

NVON Lustrumcongres

Leerkracht van nature

Dit congres markeert het 45-jarig jubileum van de NVON.

Inhoud
De natuur stelt de mens al eeuwenlang vele vormen van techniek beschikbaar waar alle leerkrachten van nature chemie bij voelen. Die leerkrachten wensen dat iedereen dat gevoel ook in de toekomst mag blijven koesteren. Het gaat hier over het brede begrip Duurzaamheid, wat zoveel inhoudt dat we er met alle mensen voor zorgen dat de aarde leefbaar blijft voor toekomstige generaties. Dat betekent dat we bewust omgaan met afval en energieverbruik, dat we ons klimaatbewust gedragen, dat we zorgvuldig omgaan met de biodiversiteit om ons heen. Kortom dat er een evenwicht bestaat tussen People, Planet en Prosperity, binnen de draagkracht van de aarde.
Dit congres ter gelegenheid van het 45-jarig bestaan van de NVON wordt georganiseerd door de lustrumcommissie van de NVON en het Food Valley Netwerk VO-HO van Wageningen Universiteit.
Keynotespeakers zijn: Arjen Wals (Unesco hoogleraar duurzaamheidsdidactiek WU), Arnold Bregt (Hoogleraar Geo-Information Science WU) en Jan-Willem Erisman (Directeur Louis Bolk instituut).

Doelstelling
Het doel van dit congres is om meer inzicht te krijgen in enkele van de vele aspecten die het begrip Duurzaamheid inhoudt en met een valies vol ideeën huiswaarts keren om die op school, in de klas vorm te geven. Waarbij we de leerlingen op vmbo, havo en vwo fascineren en uitdagen om duurzame innovatieve oplossingen te ontwikkelen voor de wereld van morgen.

Doelgroep
Bètadocenten en toa's vmbo, havo, vwo.

Lesmateriaal en studiebelasting
De totale studielast van dit congres is 6 uur. Per workshop verschilt het studiemateriaal.

Datum, tijd, locatie
14 maart 2020
9:30 - 10:30 uur: Algemene ledenvergadering
10:30 - 16:30 uur: Congres
16:30 - 18:00 uur: Hapje en tapje
Wageningen Universiteit, FORUM gebouw, Droevendaalsesteeg 2, Wageningen

Kosten
NVON-leden: €25,-
niet-leden: €75,-
Als u lid wilt worden kunt u dat tijdens de inschrijving aangeven, u betaalt dan de ledenprijs voor de cursus. Het NVON-lidmaatschap is gratis voor studenten.

Programma
Bekijk het programmaboekje hier.

Inschrijving
Via deze link kunt u zich inschrijven voor het NVON Lustrumcongres.