<title>NVON</title>

Pre+ correctie CE scheikunde havo 2021

Wil je meewerken aan het centraal examen 2021? Dat kan!

De NVON zoekt 12 docenten die lid zijn van onze vakvereniging om het examenmateriaal van het centraal examen scheikunde havo 2021 vooraf te screenen door middel van een pre+ correctie. Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) levert ook 12 docenten aan. 

Via deze pre+ correctie verzamelt het CvTE nog voor de definitieve afname informatie die kan bijdragen aan de verbetering van het centraal examen scheikunde havo.

 

Wat ga je doen?

Je maakt onder strikte geheimhouding een gedeelte van het centraal examen scheikunde havo 2021 en beoordeelt het correctievoorschrift. Samen met je collega’s doe je voorstellen voor een eventuele aanpassing van het concept-correctievoorschrift. 

Bij pre+ correctie is het in uitzonderlijke gevallen ook mogelijk aanpassingsvoorstellen voor de opgaven te doen. Dat kan echter alleen als er sprake is van een storende fout, waardoor leerlingen de opgave niet op de bedoelde wijze kunnen maken.

 

De pre+ correctie scheikunde havo staat gepland voor:

Datum: Zaterdag 10 oktober 2020

Locatie: Cito, Arnhem

Tijd: 10:00-16:00 uur

 

Je ontvangt van het CvTE een dag- en reiskostenvergoeding; de dagvergoeding bedraagt € 341,94.

 

De pre+ correctie valt onder de verantwoordelijkheid van het CvTE. Wil je meer weten over activiteiten waarbij het CvTE docenten betrekt, kijk dan op de pagina docentbetrokkenheid op Examenblad.nl.

 

Bij de organisatie van deze dag worden de coronarichtlijnen in acht genomen. Tevens houdt het CvTE de eventuele wijzigingen in de adviezen van het RIVM in de gaten. 

 

De terugkoppeling en evaluatie van de pre+ correctie scheikunde havo staat gepland voor de middag van dinsdag 6 juli 2021. Het exacte tijdstip en de vorm worden nog nader bepaald. Als je meedoet met de pre+ correctie, verwacht het CvTE ook je deelname aan deze bijeenkomst.

 

Aanmelden? 

Als je wilt meedoen, kun je je via het aanmeldformulier opgeven. 

De volgende voorwaarden zijn verbonden aan deelname:

  • Je bent eerstegraads bevoegd voor het vak scheikunde.
  • Je hebt de afgelopen vier jaar lesgegeven aan examenklassen scheikunde en hebt dit jaar een examenklas havo.
  • Je bent lid van de NVON. 
  • Docenten die werkzaam zijn of recent werkzaam zijn geweest bij het CvTE of Cito komen niet in aanmerking voor deelname.
  • Als je al eerder deelnam aan een precorrectie, kan het zijn dat docenten die niet eerder meededen voorrang krijgen.

 

Wij ontvangen je aanmelding graag uiterlijk dinsdag 22 september 2020. Je ontvangt uiterlijk vrijdag 25 september van het College voor Toetsen en Examens of je tot de deelnemers behoort.

 

We zien uit naar je aanmelding. 

 

Namens het bestuur van de NVON,  

Jan Jaap Wietsma