<title>NVON</title>

Cursus PSE

Cursus: Praktisch Schoolexamen ontwikkeling voor het vmbo

Inhoud
Tijdens de eerste sessie van deze cursus wordt theoretische basis aangereikt waarmee docenten aan de slag gaan om hun eigen Praktisch Schoolexamen te ontwerpen. Hierbij gaan we een bestaand PSE zelf uitvoeren. Tijdens de tweede sessie wordt het herziene schoolexamen besproken. Daarbij wordt er onder andere aandacht besteed aan het beoordelen van handelingsvaardigheden van leerlingen. Na afloop van deze cursus is het praktisch schoolexamen geschikt voor gebruik. Tijdens de tweede sessie wordt uitdrukkelijk tijd ingeruimd voor onderlinge uitwisseling van PSE's. U wordt dus gevraagd om oude schoolexamens mee te nemen. We werken op basis van schoolexamens die al gebruikt worden.
 

Doelstelling
Vanuit de inspectie worden scholen steeds meer aangesproken op de resultaten van de schoolexamens. Deze moeten zo dicht mogelijk bij het cijfer komen te liggen voor het centraal eindexamen. Het opstellen van een goed schoolexamen en een praktisch schoolexamen is een uitdaging voor iedere docent in de examenklassen. Docenten staan vaak alleen bij het maken van deze belangrijke toetsen, terwijl overal in Nederland docenten theoretische schoolexamens en praktisch schoolexamens aan het ontwikkelen zijn. Als vakvereniging willen we de expertise die er binnen de vereniging bekend is delen met onze collega’s. Daarnaast dragen we graag bij aan het uitwisselen van expertise tussen docenten.
 

Doelgroep
Docenten met eindexamenklassen nask1, nask2 of biologie in het vmbo.
Maximaal 36 deelnemers, maximaal 12 per vak. 
 

Docent
De cursus wordt gegeven door Adrie Niënkemper, Jan Baas (natuurkunde), Sjaak Poot (scheikunde) en Gerda Berben (biologie).
 

Lesmateriaal en studiebelasting
Tijdens de cursus wordt een reader uitgereikt. Verder wordt gebruik gemaakt van nieuw ontwikkeld materiaal voor praktische schoolexamens. De totale studiebelasting van de cursus, inclusief huiswerkopdracht, is 11 uur.
 

Datum, tijd, locatie

  • 1e bijeenkomst: 31 januari 2023 16.00-20.00u (inclusief maaltijd)
  • 2e bijeenkomst: 14 maart 2023 16.00-20.00u (inclusief maaltijd)
  • CSG 'Het Streek' Zandlaan 25, Ede


Kosten

  • NVON-leden €135,-
  • niet-leden €195,-

Deze kosten zijn inclusief een eenvoudige maaltijd. Als u lid wilt worden kunt u dat tijdens de inschrijving aangeven, u betaalt dan de ledenprijs voor de cursus. 


Inschrijven

Start binnenkort.

CRKBO Geregistreerd

De NVON is een CRKBO Geregistreerde Instelling

CRKBO