<title>NVON</title>

Cursus TSE

Cursus: Theoretisch Schoolexamen ontwerpen voor het vmbo.

Vanuit de inspectie worden scholen steeds meer aangesproken op de resultaten van de schoolexamens. Deze moeten zo dicht mogelijk bij het cijfer komen te liggen van het centraal eindexamen. Het opstellen van een goed schoolexamen is een uitdaging voor iedere docent in de examenklassen. Docenten staan vaak alleen bij het maken van deze belangrijke toetsen, terwijl overal in Nederland docenten aan het ontwikkelen zijn. Als vakvereniging willen we de expertise die er binnen de vereniging bekend is delen met onze collega's. Daarnaast dragen we graag bij aan het uitwisselen van expertise tussen docenten.
 

Inhoud
Deze cursus wordt opgebouwd vanuit een theoretische basis. Daarna gaan de docenten aan de slag om hun eigen schoolexamen te ontwerpen. Er wordt uitvoerig stilgestaan bij de verschillende taxonomieën. Maar ook bij het evalueren van de zelfgemaakte toets. Op veel scholen wordt er rond november een schoolexamen afgenomen. Na afloop van deze cursus is het schoolexamen geschikt voor gebruik. We werken op basis van schoolexamens die al gebruikt worden. Je wordt dus gevraagd om een oud schoolexamen mee te nemen.
 

Doelstelling
Na afloop kunnen de cursisten aan de hand van verschillende taxonomieën een theoretisch schoolexamen maken op verschillende niveau's (van BB/KB tot GTL/mavo) waarin is opgenomen een verdeling van de moeilijkheidsgraad.
 

Doelgroep
Docenten met eindexamenklassen in het vmbo voor nask1, nask2 of biologie.
 

Docent
De cursus wordt gegeven door Adrie Niënkemper (docent natuurkunde, scheikunde en wiskunde, oud cg-lid en CvTE-lid).
 

Lesmateriaal en studiebelasting
Tijdens de cursus wordt een reader uitgereikt. De totale studielast van de cursus, inclusief huiswerkopdracht, is 12  uur. 
 

Datum, tijd, locatie

  • 1e bijeenkomst: 20 september 2022 (inclusief maaltijd)
  • 2e bijeenkomst: 8 november 2022 (inclusief maaltijd)
  • locatie 'de Amershof', Snouckaertlaan 11, Amersfoort 


Kosten 

  • NVON-leden €135,-
  • niet-leden €195,-

Als je lid wilt worden kun je dat tijdens de inschrijving aangeven, je betaalt dan de ledenprijs voor de cursus. Het NVON-lidmaatschap is gratis voor studenten.
Kosten zijn inclusief koffie/thee en een eenvoudige warme maaltijd.


Inschrijving
Inschrijven voor deze cursus kan hier

CRKBO Geregistreerd

De NVON is een CRKBO Geregistreerde Instelling

CRKBO