<title>NVON</title>

Vacature CvTE

Per 1 augustus 2021 ontstaat in de vaststellingscommissies van het College voor Toetsen en Examens de volgende vacature, die op voordracht van de NVON ingevuld kan worden:

 • Lid vaststellingscommissie natuur- en scheikunde II vmbo (ca. 85 klokuren)*

Namens het College voor Toetsen en Examens is de NVON verzocht om een nieuw lid voor te dragen voor deze vacature.

Taakomschrijving:

 • beoordelen van examenopgaven en vaststellen van de centrale examens voor het vak natuur- en scheikunde IIvmbo;
 • adviseren over de normering van de centrale examens van het vak natuur- en scheikunde II vmbo;
 • meedenken over de constructie-opdracht aan Cito voor de centrale examens van het vak natuur- en scheikunde II vmbo.

 

Een kandidaat voor de vacature voor lid van een vaststellingscommissie:

 • is bevoegd voor het geven van onderwijs in het vak natuur- en scheikunde II vmbo;
 • beschikt over een goede vakkennis en –vaardigheid op het gebied van het vak natuur- en scheikunde II vmbo;
 • heeft veel recente ervaring met het geven van onderwijs in het vak natuur- en scheikunde II in examenklassen in het vmbo;

Strekt tot aanbeveling:

 • deskundigheid op het gebied van examinering en toetsing.

Leden van vaststellingscommissies moeten hun werk vrij kunnen doen, zonder vast te zitten aan een bepaald standpunt of positie. Daarom kan het lidmaatschap van een vaststellingscommissie niet samen gaan met

 • het auteurschap van een les- en/of onderwijsmethode;
 • het lidmaatschap van de constructiegroep van Cito (of pas zijn geweest);
 • het voorzitter- of lidmaatschap van het bestuur van een vakinhoudelijke vereniging.

Informatie over het College voor Toetsen en Examens en de taken van een vaststellingscommissie vindt u op www.cvte.nl. Nadere inlichtingen over het werk van een lid van een vaststellingscommissie kunt u krijgen bij mevrouw I. Riedijk via 06 48 27 5113 of i.riedijk@cvte.nl.

 

Taakvergoeding en rechtspositie

Voor het uitvoeren van het werk in een vaststellingcommissie wordt een taakvergoeding beschikbaar gesteld op grond van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies (https://wetten.overheid.nl/BWBR0024775/2020-01-01) en het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies (https://wetten.overheid.nl/BWBR0025279/2020-01-01)

Over het algemeen blijven de leden van een vaststellingscommissie in dienst bij hun werkgever en wordt het commissielid door de werkgever vrijgesteld van diens werkzaamheden in de aangegeven taakomvang van werkzaamheden voor het College voor Toetsen en Examens. De werkgever ontvangt hiervoor de vergoeding. 

Als van een vrijstelling voor de werkzaamheden voor de commissie geen sprake is, keert het College voor Toetsen en Examens de vergoeding (privé of zakelijk) aan het lid uit.

Meer informatie over de benoeming kunt u krijgen/opvragen bij mevrouw. S. Schoonheim, via 030 23 06 060. 

Indien u geïnteresseerd bent, stuur dan uiterlijk woensdag 3 februari uw sollicitatiebrief met een CV naar hoofdbureau@nvon.nl

In de week daarop wordt bepaald met wie een gesprek gevoerd gaat worden en zullen de sollicitatiegesprekken gepland worden. Of deze sollicitatiegesprekken fysiek in Amersfoort dan wel online plaats zullen vinden, is afhankelijk van de dan geldende maatregelen met betrekking tot Covid-19.