<title>NVON</title>

Werkgroep NieuwNVON

De NVON wil haar activiteiten en diensten beoordelen om te bezien of dit nog aansluit bij wat de leden willen. Daartoe gaat een werkgroep NieuwNVON opgericht worden die onder andere gaat definiëren wat onze diensten en activiteiten precies inhouden en of er diensten missen. De NVON zoekt voor deze werkgroep NieuwNVON betrokken leden die hieraan hun bijdrage willen leveren.

Opdracht aan de werkgroep NieuwNVON

 • Beoordelen van de overzichten die thans beschikbaar zijn

 • Opstellen van een prioriteitenlijst van aan te pakken onderwerpen

 • Bedenken van pakkende omschrijvingen voor deze onderwerpen

 • Advisering aan het bestuur van de NVON

Je wordt gevraagd voor je expertise op onderstaande gebieden, het tijdspad loopt tot ongeveer januari 2021 en je zult ongeveer 4 uur per week met dit project bezig zijn.

 

Wij zoeken leden die:

 • graag een actieve rol in de NVON willen spelen

 • bij voorkeur nog actief zijn in het onderwijs

 • beschikken over een analytisch vermogen

 • zowel top-down als bottom-up kunnen denken en handelen

 • beschikken over organisatorische kwaliteiten

 

Wij bieden:

 • de kans om aan de basis te staan van een vernieuwde NVON

 • een inspirerende projectmatige omgeving

 • onkostenvergoeding

 

Geïnteresseerden worden uitgenodigd, graag voor 10 juli, te solliciteren naar:

Secretariaat NVON

secretariaat@nvon.nl

 

Met vermelding van motivatie en cv. 

 

Nadere informatie is in te winnen bij Gerhard van Hunnik, gerhard.gvh@gmail.com

De opdrachtformulering voor de werkgroep is op aanvraag beschikbaar.

 

Namens het bestuur

Gerhard van Hunnik