vernieuwde inhoud

Bestuurssamenstelling    Het bestuur bestaat uit het dagelijks bestuur, aangevuld met de voorzitters van de sectiebesturen van natuurkunde, scheikunde, biologie, NLT,... meer
Nieuw handboek voor TOA's http://toa-handboek.ccvshop.nl/ Klik hier voor het programma congres 10 november 2016 Wil je alles weten over veiligheid? Kijk dan op http://veiligpracticum.nl/ Ben je... meer
Aantrekkelijk en goed onderwijs houdt niet op bij “horen en zien” maar begint bij “doen” . Dat is waar de sectie Techniek & Technologie op dit moment veel tijd in investeert. We hebben ... meer
  De NVON heeft voor haar leden een contract met een verzekeringsmaatschappij gesloten zodat leden individueel korting kunnen krijgen op hun verzekeringspremies. Daarnaast heeft de NVON... meer
Om een bericht in de nieuwsbrief te krijgen kunt u een mailtje naar de redactie van de betreffende nieuwsbrief sturen: Voor de NVON-Nieuwsbrief: Ronald Korporaal: ronald.korporaal@... meer

‘Doen we practicum? Thema’s uit de biologie’

Op het NVON-congres op 20 april j.l. zijn de twee delen van ‘Doen we practicum? Thema’s uit de biologie’ gepresenteerd. 
In deze uitgave zijn de oorspronkelijke practica van Biothema, het biologiestandaardwerk uit de jaren zeventig, verzameld, aangevuld en getoetst op hun bruikbaarheid in het huidige curriculum. 

Zie voor verdere informatie hier de flyer. Voor het direct bestellen van de boeken, klik hier.

Chem4all schakelprogramma voor scheikundedocenten

Het Chem4All schakelprogramma is voor scheikundedocenten die zich inhoudelijk willen verdiepen in een specifiek domein in de scheikunde. Gerenommeerde chemiedocenten verbonden aan universiteiten in Nederland verzorgen cursussen over deelgebieden in de scheikunde. Chem4All biedt u de gelegenheid inhoudelijk te verdiepen in (nieuwe) examenonderwerpen, zoals Groene Chemie & Technologie en Industriële Chemie, en/of om uw kennis over een specifiek deelgebeid te updaten en kennis te nemen van hedendaagse ontwikkelingen. De cursussen worden verspreid over het jaar 2016-17 gegeven en beslaan ongeveer 6 bijeenkomsten. De eerste cursussen, te weten Organische Chemie en Groene Chemie & Technologie, starten op resp. 26 augustus en 2 september 2016. Inschrijving is mogelijk tot op het laatste moment. Erkenning van de Chem4All cursussen voor het Register Leraar is aangevraagd. De cursussen kunnen bijv. vergoed worden door uw school uit uw persoonlijk opleidingsbudget. Kijk voor meer informatie op de website http://www.beta4all.nl/prog_chem4all.htm.   

Nieuws

Maandelijks verzamelt een van onze leden de bruikbare artikelen uit techniekbladen.

In de zomereditie van de Terugkoppeling over Meisjes schrijven we over de zin en onzin van lessen speciaal voor meisj

De Terugkoppeling over meisjes stuurt je door naar bronnen met meer informatie.

Maandelijks verzamelt een van onze leden de bruikbare artikelen uit techniekbladen.

Vacature Scholengemeenschap Bonaire

2 docenten Natuurkunde  
Zie www.banboneirubek.com

Vacatures Carmelcollege

Stichting Carmelcollege zoekt docenten voor diverse bètavakken. Parttime of fulltime aan de slag op één van de 50 VO-locaties van Carmel? Bekijk dan onze vacatures voor:
Docent natuurkunde
Docent scheikunde
Docent biologie
Docent techniek 
Of kijk op www.carmel.nl/vacatures 

Laatste lesmateriaal

Omschrijving: