Redacties NVOX en Terugkoppeling

Redactie NVOX

Redactie van de NVOX wordt verzorgd door een groot aantal mensen.

Hoofdredacteur
mw. A. (Anneke) Thurlings
hfdrd-nvox@nvon.nl

Adjunct-hoofdredacteur
mw. M. (Marijke) Domis-Hoos
marijke.domis@ziggo.nl

 

Biologie
hr. S. (Stefan) Bosmans
s.bosmans@fontys.nl

Scheikunde
hr. R. (Rolf) Soer (eindredacteur)
rw.soer@gmail.com

hr. J. (Jan) de Gruijter

hr. T. (Tom) Mortier (België)

mw. M. (Martha) Hoebens

Natuurkunde
mw. A. (Anneke) Thurlings (eindredacteur)
jmthurlings@gmail.com

hr. H. van Bemmel

hr. W. (Wilfred)van Elsäcker

hr. C.D.G. (Coen) van der Kamp

NLT
hr. M. (Mart) Mojet (eindredacteur)
mart.mojet.nvox@gmail.com

Vmbo & onderbouw
mw.N. Lurvink
lurvi09@hotmail.com

Wetenschapsoriëntatie
hr. T. (Ton) Brink (eindredacteur)
t.brink@xs4all.nl

hr. A. (Arnoud) Pollmann

Toa
vacature
mw. M.I.C. (Marianne) Offereins (eindredacteur a.i.)
m.i.c.offereins@wxs.nl

Jong NVON
mw. T. (Tosca) Tamis
toscatamis@gmail.com

Algemeen
mw. M. (Marijn) van Nijhuis
mjvnijhuis@gmail.com

mw. M. (Martha) Hoebens
martha@hoebens.nl

Webredactie en bureauredactie
mw. S. (Saskia) Dankers
Grote Voort 247, 8041 BL, Zwolle
redactie@nvon.nl

 

Redactie Terugkoppeling

De Terugkoppeling is een uitgave van NVON.

Redactieadres
Schieweg 15
2627 Delft
t: 015-2127029
e: redactie@terugkoppeling.org

 

Redactie
Amber Leeman
Heijn Bruijnesteijn
Gilles Schuringa

De Terugkoppeling werkt naast met een vaste redactie ook met gastredacteurs. Gastredacteurs denken mee over de inhoud van het magazine, contacteren interessante experts, en schrijven vaak mee over het thema. Iedereen kan gastredacteur worden, vooral als je een goede link hebt met het thema. De komende thema's zijn beweging (lente 2019), ontwerpen (zomer 2019), papier (herfst 2019) en ruimte (winter 2019). Meld je aan via redactie@nvon.tk.

Wil je een artikel schrijven voor de Terugkoppeling? Bekijk dan de richtlijnen voor auteurs.

Deze gastredacteuren gingen je voor:
Rien Visser - TOA scheikunde aan de Jacobus Fruytier SG te Apeldoorn (thema: gevaar, winter 2018)
Willem Snel - docent natuurkunde bij Scholen aan Zee in Den Helder (thema: onder water, herfst 2018)
Meie van Laar - hoofd educatie & onderzoek bij NEMO science museum (thema: uit, zomer 2018)
Peter van der Putten / Maarten Lamers - creatief onderzoekers bij Media Technology, Universiteit Leiden (thema: e-motion, lente 2018)
Marianne Offereins - adjunct-hoofdredacteur NVOX (thema: eten, winter 2017)
Ed van den Berg - lector wetenschap- en techniekonderwijs (thema: mini, herfst 2017)
Wouter Spoor - biologie- en sciencedocent (thema: groen, zomer 2017)
Theo Gosen - voorzitter van de sectie Techniek en Technologie (thema: vakmanschap, lente 2017)
Pim Backer - natuurkunde en NLT-docent en penningmeester van de NVON (thema: geld, winter 2016)
Brigit Hoogenberk - natuurkunde- en O&O-docent (thema: tijd, herfst 2016)
Rachel Baan - natuurkunde- en techniekdocent en leraar van het jaar 2015 (thema: meisjes, zomer 2016)
Gert Hulzebosch - techniek- en BNW-docent (thema: ei, lente 2016)
Jan Leisink - techniekwerkstukkenmaker en voormalig natuurkundedocent (thema: licht, winter 2015)
Marco Diesman - techniekdocent en lesmethodeontwikkelaar (thema: revolutie, herfst 2015)
Pepijn Rijnbout - spelonderzoeker (thema: spel, lente 2015)
Sabina Onderwater - scheikunde-toa (thema: magie, winter 2014)
Theo Last - voorzitter NVON-sectie techniek (thema: ondernemend onderwijs, herfst 2014)

Kopij
Artikelen, persberichten en overige informatie graag twee maanden voor de verschijningsdatum insturen naar de redactie. Richtlijnen voor auteurs zijn op te vragen bij de redactie via redactie@nvon.tk

Abonnement
Als lid van de NVON ontvang je automatisch 4x per jaar de Terugkoppeling.

Adverteren
Jouw advertentie in Terugkoppeling? Neem contact op met Chantal van Hooff

Wilt u tekst of beeldmateriaal uit de Terugkoppeling ontvangen? Neem contact op met de redactie.