Bestuurscommissies

Naast de zeven vakinhoudelijke secties heeft de NVON verschillende bestuurscommissies die specifieke (vakoverstijgende) belangen behartigen. De commissies komen regelmatig bijeen en adviseren het bestuur.

Kom naar het NVON minicongres 'Inspirerende Bètawetenschap' op 5 oktober! Lees meer