Onderwijsontwikkeling

In de komende jaren, vanaf voorjaar 2022, gaan vakvernieuwingscommissies aan het werk om de examenprogramma’s voor de bovenbouw van vmbo, havo en vwo te herzien. Verder worden binnen een ander traject ook de kerndoelen herzien, voor de natuurwetenschappelijke vakken beginnend met Mens & Natuur. 

Vakverenigingen, waaronder NVON, krijgen een grotere rol bij het vernieuwingstraject. De bedoeling hiervan is dat de betrokkenheid van leraren en scholen vergroot wordt.