Algemene voorwaarden

Privacy verklaring

U kunt deze website bezoeken ook zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen, een reservering te plaatsen dan wel een inschrijving te verwezenlijken. Wij streven ernaar u dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen.

Deze website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt. Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.

 

Overige juridische informatie

De NVON betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze website, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan. De NVON aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Het auteursrecht op deze website berust bij de NVON of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan de NVON. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door de NVON.

 

Gebruik forum

  • Gebruik een duidelijk onderwerp / titel.
  • Voordat je een nieuw topic opent altijd eerst kijken of er nog geen topic over het onderwerp is.
  • Plaats duidelijke berichten met relevante informatie.
  • Plaats hetzelfde bericht niet meerdere keren in verschillende topics.
  • Het gebruik van discriminerende, kwetsende, obscene, lasterlijke, of andersoortige taal die in strijd is met de normen van goed fatsoen zijn niet toegestaan.
  • De webmaster is te allen tijde bevoegd een bericht te verwijderen.

Voor vragen over het forum stuur een e-mail naar: webmaster@nvon.nl

Cookies

Deze website maakt gebruik van 'Google Analytics'. Er worden geen cookies gebruikt.