Examen 1996-1 vmbo-GL/TL biologie

Examen

Hier vindt u de bestanden van het eerste tijdvak van het examen van 1996 voor biologie mavo-D, nu ook wel vmbo-GL/TL.

Vragen PDF Correctievoorschrift

Download hier de bestanden.