Examen 1997-2 vmbo-GL/TL biologie

Examen

Hier vindt u de bestanden van het herexamen van 1997 voor biologie mavo-D, nu ook wel voor vmbo-GL/TL.

Vragen PDF Correctievoorschrift

Download hier de bestanden.