Examen 2021-3 vmbo-TL/GL nask1

Examen

Hier vindt u het examen van het derde tijdvak van 2021 voor vmbo-TL/GL van het vak nask1.

Vragen PDF Uitwerkbijlage Correctievoorschrift Maximum scorelabel

Download hier de bestanden.