Examen 2022-1 VMBO-TL/GL NaSk1

Examen

Hier vindt u het examen en de normbespreking van NaSk1 voor VMBO-TL/GL van 2022-1.

Vragen PDF Uitwerkbijlage Correctievoorschrift Maximum scorelabel Verslag Examenbespreking Erratumblad 2

Download hier de bestanden.