Examen 2022-1 VMBO-TL/GL NaSk2

Examen

Hier vindt u het examen en de normbespreking van NaSk2 voor VMBO-TL/GL van 2022-1.

Vragen PDF Correctievoorschrift Maximum scorelabel Verslag Examenbespreking Vragen Word

Download hier de bestanden.