Examen 2022-2 VMBO-TL/GL NaSk1

Examen

Hier vindt u de bestanden van het examen nask1 voor VMBO-TL/GL van het tweede tijdvak van 2022.

Vragen PDF Uitwerkbijlage Correctievoorschrift Maximum scorelabel

Download hier de bestanden.