Examen 2023-1 VMBO-TL/GL Biologie

Examen

Hier vindt u het examen biologie voor VMBO-GL/TL van het eerste tijdvak van 2023

Vragen PDF Uitwerkbijlage Correctievoorschrift Maximum scorelabel Erratumblad 2 Verslag Examenbespreking

Download hier de bestanden.