Examen 2023-2 VMBO-TL/GL Biologie

Examen

Hier vindt u het examen biologie voor VMBO GL/TL van het tweede tijdvak van 2023.

Vragen PDF Uitwerkbijlage Correctievoorschrift Maximum scorelabel Erratumblad 1 Erratumblad 2

Download hier de bestanden.