Examen 2023-2 VMBO-TL/GL NaSk1

Examen

Hier vindt u het examen voor VMBO-TL/GL van nask1 van het tweede tijdvak in 2023.

Vragen PDF Uitwerkbijlage Correctievoorschrift Maximum scorelabel

Download hier de bestanden.