Examen 2024-1 nask2 vmbo-TL/G

Examen

Hier vindt u het examen van het eerste tijdak van 2024 voor nask2 van vmbo-tlgl

Vragen PDF Correctievoorschrift Verslag Examenbespreking Vragen Word

Download hier de bestanden.