Examen 2024-2 biologie vmbo-TL/GL

Examen

Hier vindt u het herexamen biologie voor VMBO-TL/GL van 2024.

Vragen PDF Uitwerkbijlage Correctievoorschrift

Download hier de bestanden.