Examen 2024-2 nask2 vmbo-TL/GL

Examen

Hier vindt u het herexamen van 2024 voor VMBO-TL/GL NaSk2.

Vragen PDF Correctievoorschrift Vragen Word

Download hier de bestanden.