Algemeen

Algemeen

Door: Ad Mooldijk | Datum: Zondag 15 maart 2020, 12:32 uur

Plaats hier uw vragen, reacties of mening over het examen in het algemeen.

Antwoord:

Door: Snel | Datum: Woensdag 26 mei 2021, 21:02 uur

Over het correctiemodel: Ik mis bij veel vragen tot nu toe "indien"antwoorden.
Daarnaast vind ik de toelichting bij de berekeningen erg beknopt. Hiermee lijkt het correctiemodel meer op dat van natuurkunde, maar dat komt het nakijkgemak/duidelijkheid niet ten goede.

Door: Inge Roos | Datum: Zaterdag 29 mei 2021, 11:49 uur

Ik krijg bij de 2 rekenvragen waar de significantie beoordeeld moet worden soms een antwoord dat niet in de juiste wetenschappelijke notatie, maar wel in de juiste significantie wordt gegegeven, bijvoorbeeld 43 ・101 in plaats van 4,3 ・102. Kan ik dat wel goed rekenen, of houdt de juiste significantie ook in dat het in de juiste wetenschappelijke notatie wordt weergegeven?

Ik ga twijfelen...

Door: de Witt | Datum: Zaterdag 29 mei 2021, 11:55 uur

De significantie staat los van de wetenschappelijke notatie. 12 x 101 zijn twee significante cijfers.

Door: Inge Roos | Datum: Zaterdag 29 mei 2021, 12:11 uur (Bewerkt op: 29-05-2021 12:12)

Nog zo'n algemene vraag:

IN de syllabus staat:

Per vraag wordt één scorepunt afgetrokken van het aantal dat volgens het beoordelingsmodel moet worden toegekend als in de gevraagde berekening één of meer van onderstaande fouten zijn gemaakt: 

als de eenheid in de uitkomst van een berekening niet of verkeerd is vermeld, tenzij gezien de vraagstelling het weergeven van de eenheid overbodig is. In zo’n geval staat in het beoordelingsmodel de eenheid tussen haakjes. 

Bij alle vragen wordt de eenheid gegeven, dus hoeft ij er niet bij. MAAR: ik kom nu ook bij een aantal vragen tegen dat de leerling het goede antwoord uitrekend (bv de 4,3・102 bij vraag 11), maar dan de eenheid 'ton' erbij zet (in plaats van m3 of niks)... 

Toch een punt aftrek hier?

Door: Molenkamp-Gorter | Datum: Zaterdag 29 mei 2021, 12:36 uur

Nee, want zoals je zelf net citeert, staat de eenheid in het CV tussen haakjes, dus fout in de eenheid niet aanrekenen. Ik weet het, dat voelt niet goed...

Door: Lia Wijnsma | Datum: Zaterdag 29 mei 2021, 19:58 uur

vraagje: ik ben examens aan het corrigeren en kom uitwerkbijlagen tegen waarop geen naam is ingevuld. Wel zit het in een bundel waarin oo gewone bladen met de naam zitten.

Is dit een probleem?

Door: Wouter den Boer | Datum: Zaterdag 29 mei 2021, 21:48 uur

Nee. Ik zou het op het blaadje zetten.

Door: Wouter den Boer | Datum: Donderdag 10 juni 2021, 09:27 uur

Hoi,

Gewoon voor de volledigheid. Ik kan de N-term van 1,4 goed begrijpen. Anderen ook?

Groetjes,

Wouter