Vraag 06

Vraag 06

Door: Ad Mooldijk | Datum: Zaterdag 23 april 2022, 22:52 uur

Plaats hier uw vragen, opmerkingen of overdenkingen.

Antwoord:

Door: Ruben Koster | Datum: Zaterdag 21 mei 2022, 12:02 uur (Bewerkt op: 21-05-2022 12:12)

Een leerling geeft aan dat violet de kleinste golflengte heeft en dus alle grotere golflengtes daarna uitgezonden kunnen worden. Volgens mij valt dat onder het inzicht van deze 2 bolletjes. Maar wat te doen met een leerling die alleen zegt dat violet licht de kleinste golflengte heeft? Volgens mij alleen het 2e bolletje, of ook die niet? En een leerling die zegt: Violet heeft de kleinste golflengte, dus dan kan er klein materiaal gebruikt worden om de tv's te maken. Die krijgt van mij 0 punten...Maar de leerling die zegt: "De golflengte van violet licht is veel kleiner dan bij andere kleuren. Hierdoor kost het zo min mogelijk energie om het licht uit te stralen." heeft volgens mij wel het 2e bolletje.

Door: Martijn van Aken | Datum: Zaterdag 21 mei 2022, 15:59 uur

Ho, juist niet toch, want de leerling denkt dat dat een kleine golflengte een kleine energie is?!

Door: Vermeulen | Datum: Zaterdag 21 mei 2022, 16:43 uur (Bewerkt op: 21-05-2022 17:08)

@Ruben Koster

Ik heb ook een leerling die puur in golflengtes redeneert, en geheel correct.

Lijkt mij een artikel 3.3. De leerling mag best onthouden hebben, en gebruiken, dat een foton met een bepaalde golflengte "gebruikt" kan worden om enkel fotonen met grotere golflengtes uit te zenden. Het "energiemodel" lijkt mij hierin niet verplicht.

@Igor:  Dank je. Ik weet niet hoe de normveragedering hier op is gekomen als energie niet direct of indirect gevraagd wordt. Ik mag bijvoorbeeld toch ook Fz = m.g gebruiken zonder de gravitatiewet te noemen ? Ik wacht de lokale vergadering even af. Tot zo lang houd ik stand ;-)

@Ruben Koster: Kom je naar Zwolle, dan staan we samen sterk ;-)

Door: Igor van Elsen | Datum: Zaterdag 21 mei 2022, 16:52 uur

Op de normvergadering is aangegeven dat "het niet expliciet noemen van energie wordt afgestraft in het eerste bolletje". Dus alleen op basis van golflengte levert max 1P op. 

Door: Ruben Koster | Datum: Zaterdag 21 mei 2022, 16:56 uur (Bewerkt op: 21-05-2022 16:57)

@ Martijn van Aken: Het tweede deel van het antwoord slaat nergens op, maar het eerste deel (kleine golflengte van violet licht) kan volgens mij volgens een alternatief antwoordmodel (volgens 3.3) 1 punt opleveren, net als Vermeulen zegt. Enige is dat in de landelijke bespreking staat:

Een antwoord alleen op basis van frequentie max 1 punt

Een antwoord alleen op basis van golflengte max 1 punt

(het niet expliciet noemen van energie wordt afgestraft in het eerste bolletje)

Eerlijk gezegd vraag ik me af waarom dat zo is, volgens mij kan dat wel degelijk, zeker aangezien het om inzicht gaat.

@ Vermeulen: Tot de plaatselijke vergadering houd ik ook nog even stand...

Door: Nelk | Datum: Zondag 22 mei 2022, 10:45 uur

Beetje jammer van deze vraag (en hele context) is dat ik mijn leerlingen geleerd heb dat violet licht niet bestaat. Licht met een golflengte van 400 nm zien wij als blauw, niet als violet. Al langer stoor ik mij hieraan in de binas, maar nu maken de examenmakers dezelfde fout. Deze man legt het uitstekend uit (ook leuk voor leerlingen): https://www.youtube.com/watch?v=9udYi7exojk.

Door: Koen | Datum: Dinsdag 24 mei 2022, 12:00 uur

Ik kon helaas niet bij een kringbespreking zijn. Vandaar dat ik de vraag hier stel. 


Aangezien Ef en f evenredig zijn, vraag ik me af wat de argumentatie is achter de opmerking uit de landelijke notulen over max 1punt bij gebruik van alleen f?

Door: Garmt de Vries-Uiterweerd | Datum: Dinsdag 24 mei 2022, 13:37 uur

Inzicht in die evenredig is hier een van de dingen die getoetst worden, de leerling moet het wel opschrijven.

Door: van der Meer | Datum: Zaterdag 4 juni 2022, 16:26 uur

Een leerling schrijft op:

"Violet heeft de kleinste golflengte"

 

Is dat genoeg voor 1 punt op basis van notulen? (antwoord alleen op basis van golflengte).

Door: Jacco Dankers | Datum: Zaterdag 4 juni 2022, 18:51 uur

Als dat het enige is dat gezegd wordt, dan niet. Waar het in de notulen om gaat is dat de koppeling aan energie in beide bolletjes van het c.v. genoemd wordt. Als een leerling die koppeling niet maakt, maar wel de frequentie of golflengte van het invallende foton en het uitgezonden foton goed vergelijkt en datzelfde ook doet voor violet en de andere kleuren, dan wordt het ontbreken van de term 'energie' maar één keer bestraft en kan er dus nog wel één punt behaald worden. 

Als een leerling maar één van de twee onderdelen / bolletjes noemt en daarin ook nog niet de koppeling met energie maakt, dan is het nul punten.