Vraag 09

Vraag 09

Door: Ad Mooldijk | Datum: Zaterdag 23 april 2022, 22:53 uur

Plaats hier uw vragen, opmerkingen of overdenkingen.

Antwoord:

Door: Gerrit Zwaan | Datum: Donderdag 19 mei 2022, 21:50 uur

Afleiden met behulp van een figuur waar ze eigenlijk bedoelen de formule die erbij hoort. Deze formule heeft ook nog een keer geen nummering terwijl ze er eigenlijk naar refereren. Waarom niet gewoon afleiden met behulp van (1,5) en (2)? De afleiding is voor de leerlingen al moeilijk genoeg. Ik heb nog geen leerling gezien die dit goed doet. Als ze hier al iets doen vullen ze gewoon En in voor C/R².

Het begint een beetje zeurderig van mij te worden maar we verwachten aan de ene kant dat leerlingen bij elke vraag de context weer rustig lezen maar aan de andere kant krijgt niemand het examen af omdat het veel te lang is. 

Door: Garmt de Vries-Uiterweerd | Datum: Donderdag 19 mei 2022, 22:34 uur

Die ongenummerde formule gaat over hoe Enul is opgebouwd uit de energieën van elektron en gat. Wat je uit de figuur moet halen, is dat Ef = Egap + Enul en die formule is nergens als zodanig gegeven.

Het is inderdaad een hoop lees- en bladerwerk, 4 hele pagina's voor 5 vragen...

Door: Hutjens | Datum: Vrijdag 20 mei 2022, 12:30 uur

Wat ik lastig vond aan deze opgave was, mag ik voor n^2 gewoon 1^2 invullen; of moet ik 2^2 -1^2 doen?
Is er iemand die mij kan uitleggen hoe ik had kunnen lezen dat je gewoon 1^2 mag invullen?

Door: Garmt de Vries-Uiterweerd | Datum: Vrijdag 20 mei 2022, 12:38 uur

Zie de alinea onderaan p. 7: het e/g-paar zit in de grondtoestand en valt van daar uit terug naar 0. Je komt dus vanuit de Enul met n = 1.

Door: Carin Heere-Alkemade | Datum: Zaterdag 21 mei 2022, 13:21 uur

Ik heb (eindelijk) iemand die Ef=Egap + Enul, elektron opschrijft.

Niet helemaal goed natuurlijk maar de opsplitsing van Enull in Enul elektron en Enul gat komt bij bol 3 aan de orde.

Bol1?
 

Door: Hans Kramer | Datum: Zaterdag 21 mei 2022, 15:10 uur

Leerlingen leren dat opgesloten deeltjes vanuit een aangeslagen toestand kunnen terugvallen naar de grondtoestand. Dat is de toestand met de laagst mogelijke energie, vandaar de naam. Dat er in deze opgave vanuit de grondtoestand nog een foton uitgezonden kan worden is lastig te begrijpen voor de leerlingen.  

Door: Scheinowitz | Datum: Woensdag 25 mei 2022, 10:19 uur

Ingewikkelde vraag, nauwelijks gescoord. Kwantum is al lastig genoeg, moet het dan met zo een tekst en ingewikklede schema waarmee men met twee deeltjes rekening moet houden? 

Concreet: 

Ik heb een aantal leerlingen dat leiden af C voor een deeltje  (C = h^2/8mR^2) en vervolgens voor m invullen de effectieve massa van elektron en gat samen (m = m_e + m_g). Ik neig dit als goed gecompleteerd te beschouwen. Wat is hierover jullie mening?

Door: Garmt de Vries-Uiterweerd | Datum: Woensdag 25 mei 2022, 11:29 uur

Dat kost ze bij mij alleen de afleiding, niet het completeren van de berekening. Als bij vraag 1 rechtstreeks optellen of het gemiddelde nemen niet als aanzienlijk eenvoudiger wordt gezien dan kwadratisch optellen (zie verslag landelijke bespreking), dan vind ik hier gewoon optellen niet aanzienlijk eenvoudiger dan reciproken optellen.

Door: Reeuwerd Straatman | Datum: Woensdag 25 mei 2022, 17:30 uur

En wat te denken van leerlingen die de afleiding niet voor elkaar krijgen. Die missen dan ook de berekening van C.

Hou eens op met die "voer de volgende opdrachten uit"-vragen. Splits ze op zodat doorrekenfouten voorkomen kunnen worden!