significantie en afronden

significantie en afronden

Door: Boer | Datum: Dinsdag 24 mei 2022, 21:07 uur

Ik heb een algemene vraag over afronden:
Ik zie in het artikel ( voor beoordeln van significattie in de CE natuurkunde het volgende staan:
(https://www.examenblad.nl/document/significantie-in-de-centrale/2022/havo/f=/significantie_in_de_centrale_examens_natuurkunde_def.pdf ) 

DE BEOORDELING VAN NIET-SIGNIFICANTIEVRAGEN
Bij de vragen waar de significantie niet getoetst wordt, staat dus geen ‘significantie’ in een van de
deelscores. Bij deze vragen wordt een correcte uitkomst goed gerekend, ongeacht het aantal s.c.waarin de uitkomst is genoteerd, mits minimaal 1. Mocht een leerling een antwoord in 0 s.c. geven, is dat een orde van grootte schatting en een substantiële vereenvoudiging van het rekenwerk waardoor het completeerpunt niet kan worden toegekend. In het CV zal het antwoord op deze vragen wel staan in het juiste aantal s.c.. Eventuele extra s.c. die door de leerling genoteerd worden, hoeven niet gecontroleerd te worden op reken- of afrondfouten.

TUSSENTIJDS AFRONDEN De vakspecifieke regel voor tussentijds afronden blijft ongewijzigd: Een afwijking in de uitkomst van een berekening/bepaling door acceptabel tussentijds afronden wordt de kandidaat niet aangerekend. Bij vragen waarin significantie beoordeeld wordt, blijft de huidige vuistregel gelden, voor wat acceptabel is (zie de toelichting op de vakspecifieke regels in de syllabus): “Het is gebruikelijk om tussenantwoorden niet af te ronden of af te ronden op één significant cijfer méér dan in het eindantwoord vereist is. Als een leerling tussentijds bijvoorbeeld afrondt op het juiste aantal s.c., kan dat een (kleine) afwijking in het eindantwoord geven. Dit wordt de leerling niet aangerekend.” Bij vragen waarin significantie niet beoordeeld wordt, wordt aan deze vuistregel toegevoegd: “wanneer een leerling een antwoord geeft in minder s.c. dan het juiste aantal, is tussentijds afronden op het aantal s.c. van het door de leerling gegeven eindantwoord ook acceptabel.”

 

Dus als leerlingn 5 significante cijfers geeft, dan hoef je niet te letten op afronden van bv tussenantwoord op 1 s.c.????? (zie bovenste vetgedrukte regel)

En wat als leerling dan antwoord in 2 s.c geeft zoals in CV, en ook tussenantwoord in 1 s.c heeft afgerond? Mag je dan niet laatste punt geven? 

En bij antwoord in 1 significant cijfer dan mag afronden op 1 significant cijfer in ieder geval wel (zie 2e vetgedrukte regel)? 

 

Hoe zit het nou?

Ik ben genijgd om helemaal niet te letten op hoe leerling afrondt bij vragen waar niet een antwoord in juist aantal s.c. hoeft te worden gegeven, zoals bij vraag 2 en 11, maar heb het gevoel dat dat dan ook weer niet helemaal juist is. 

Antwoord:

Door: Silvio Rademaker | Datum: Donderdag 26 mei 2022, 15:32 uur

Beste Boer,

Goed punt. Ik heb het ook niet helder tot wat inmiddels het nut en de noodzaak van significante is verworden.
Significantie hoeven we ze niet meer aan te leren.
De tip aan leerlingen is: kijk maar naar de vraag en geef dat aantal cijfers en anders zo min mogelijk. Want dan heb je ook geen last van afrondfouten.

En over jouw punt hoe we nou precies moeten nakijken? Pffff, ik heb ook de neiging om er niet meer naar te kijken.
 

Door: Gijs Ploegmakers | Datum: Zaterdag 28 mei 2022, 14:00 uur

Ik lees de instructies toch geloof ik op twee punten anders: 

1  we moeten ze zeker wel leren om af te ronden op het juiste aantal significatie cijfers. Dit is de moeite waard omdat je ieder examen een keer of een paar keer dit zult moeten doen. Daarnaast is het sowieso, los van het examen, de moeite waard om te leren over wat wel en wat niet significant is (betekenis heeft)  aan jou uitgerekende antwoord. 
 

2 wanneer een leerling bij een antwoord zonder dat er om significantie gevraagd wordt afrond op een te klein aantal cijfers, en hij rond bij het berekenen tussenantwoorden af op minder dan het aantal van zijn eigen eindantwoord dan hoor je daar een punt voor af te trekken.
BIj afgelopen examen lijkt mij dat bijvoorbeeld het geval bij de opgave waar de oppervlakte van een stroomdraad met een "gewone"rekenmachine 0,000 000 001 m2 was omdat er door de rekenmachine afgerond werd. HEt eindwantwoord veranderde hierdoor van 115 W in 92 W als ik het goed heb. Ik heb hier een punt afgetrokken.
En ik vond dit wel een leuk en leerzaam moment over gebruik van de rekenmachine.
 

 

 


 

Door: van Soest | Datum: Maandag 5 juni 2023, 00:42 uur

Er wordt steeds gesproken over "afronden". Maar meestal (of vaak) kapt een leerling het getal ergens af, en dat is 50% van de gevallen "verkeerd afgerond". Als nou het eindantwoord ook zo is opgeschreven, dus niet is "afgerond", met meer significante cijfers dan op grond van de regels nodig is, dan kan je dat "afkappen" toch niet aanrekenen en zeker niet omdat de fout dan buiten de foutmarge van de significantie ligt.

Ik kan verder hier niets over vinden in officiele documenten. Of kan iemand mij hierover een tip geven waar dit wel staat? Onofficieel is dit ook zo benoemd het bericht van de heer Boer (mei 2022).