Vraag 13

Vraag 13

Door: van Helden | Datum: Maandag 11 juli 2022, 10:26 uur

Zojuist gemeld bij examenloket: 

Zelfde klacht als op examen tijdvak 2 bij opgave 14 (waarvoor aanvulling is gegeven). De uitwerking lijkt mij wat betreft significantie onjuist. De berekening Ez en daarmee t leidt tot een antwoord op 2 cijfers significant. (vermenigvuldig regel) Dit zou in de berekening van de tijdswinst nog maar tot 1 cijfer significant moeten leiden. (plus/min regel). Een antwoord op 2 cijfers significant is dus niet in lijn met de significantieregels die de leerlingen moeten beheersen.  

Antwoord:

Door: van Helden | Datum: Maandag 11 juli 2022, 22:40 uur

Reactie van examenloket:

De vakdeskundigen hebben de vraag nogmaals bekeken en zijn van mening dat het antwoord in twee significante cijfers in overeenstemming is met de significantieregels; het optellen/aftrekken van de tussenantwoorden heeft hier geen effect op de significantie.

Maar dan komt natuurlijk de vraag wat er mis gaat in mijn redenatie....