Vraag 18

Vraag 18

Door: Ad Mooldijk | Datum: Vrijdag 9 juni 2023, 22:48 uur

Plaats hier uw vragen, opmerkingen en overdenkingen

Antwoord:

Door: Christiaan Vriend | Datum: Donderdag 22 juni 2023, 16:41 uur

Ik heb een verder goed antwoord dat de berekening niet uitvoert in "formulevorm", maar in woorden: "De halveringsdikte van 7 mm past twee keer in 14 mm, er wordt dus twee keer gehalveerd, er blijft dus 25% straling over."

Aangezien "gebruik van de formule" al niet het opschrijven van die formule vereist, heb ik deze verwoording volledig goed gerekend, ondanks dat de vraag expliciet naar een berekening vraagt. M.i. kun je rekenen in woorden.

Door: Christiaan Vriend | Datum: Donderdag 22 juni 2023, 16:46 uur

17,9 mm dik aluminium laat 17% van de straling door: hoe kan dit apparaat een stukje metaal op een band opmeten waarbij het verschil tussen 14 en 18 mm op dit hoge passeertempo goed wordt bepaald? En daardoor: verschilt 17% voldoende van 25% dat leerlingen dezelfde conclusie moeten trekken als het voorbeeldantwoord?

Mijn ene leerling die deze vraag zover maakte doet het goed, maar ik kan me voorstellen dat een leerling zegt dat 17% dicht bij 25% zit. Geen idee hou ik dat zou beoordelen....

Door: Pruim | Datum: Zaterdag 24 juni 2023, 12:14 uur

Inderdaad, en je zoekt die die halveringsdikte van 0,70 cm op bij een energiewaarde van 0,5 MeV in 1 significant cijfer, dus 17% is ''zo goed als hetzelfde'' als 25%, dus de conclusie is niet zo duidelijk ..

Door: Thomas Breebaart | Datum: Maandag 26 juni 2023, 10:37 uur

Het apparaat moet gelijkertijd dus ook de dikte van de metaalstukjes meten. Ik vraag me af hoe.