Opgaven Actuele Chemie

Opgaven Actuele Chemie

Door: Toon de Valk | Datum: Maandag 7 oktober 2019, 08:45 uur

Actuele Chemie

Actuele Chemie is geen Chemie Aktueel! Dat is en blijft verbonden met Miek Scheffers. Toch kriebelt het bij mij nog steeds als ik een artikel over de chemie lees. Wat kan ik er mee doen? En dan toch weer een opgave maken, en nog een, en nog een. Het betreft opgaven scheikunde voor havo en vwo met een artikel als uitgangspunt. Het artikel gaat over een aspect binnen het vak scheikunde. De opgave belicht de positieve kanten van de chemie maar gaat negatieve aspecten niet uit de weg. Het artikel is (meestal) niet ouder dan circa 6 maanden. De verwijzing naar de subdomeinen zijn gerelateerd aan de syllabi scheikunde havo en vwo. De trefwoorden zijn gerelateerd aan het artikel.

Docenten kunnen zich opgeven om maandelijks een zestal opgaven te ontvangen. U dient zich daartoe aan te melden via het emailadres actuele_chemie@ziggo.nl .De eerste serie van 6 opgaven staan voor u klaar! Titels zijn onder andere: SABIC gaat afvalplastic kraken; Synthetische glucosevanger; BAF en CO2-vrije route voor H2; PEF nog groener.

Toon de Valk, voormalig redactielid Chemie Aktueel

Antwoord:

Er zijn nog geen reacties