vakvereniging <> vakbond

vakvereniging <> vakbond

Door: van de Velde | Datum: Zaterdag 9 november 2019, 03:36 uur

Door in plaats van lid donateur te zijn geworden heb ik jaren geleden al mijn lidmaatschap van mijn vakvereniging NVON losgekoppeld van het kennelijk automatisch daaraan verbonden limaatschap van FvOV, de vakbond die al jaren braaf bij het kruisje tekent en daarmee mede verantwoordelijk is voor de sluipende sloop van het onderwijs.  

Hoe krijgen we NVON zo ver dat we weer gewoon vakvereniging worden, in plaats van een vehikel om een ruggengraatloze vakbond overeind te houden? Want op de huidige wijze is ook mijn vakvereniging in mijn ogen mede veantwoordeljk voor die sluipende sloop. NVON lijkt mede financieel afhankelijk te zijn van dat vakbondsgebeuren, en lijkt ook mede omwille van een gezonde kas zelf of via die FvOV vrij kritiekloos mee te gaan in onzalige bewegingen als lerarenregister, onderwijs2032, onderwijscoöperatie, curriculumpuntnu enzovoort. Als ik mij vergis in voorgaande bewering, des te meer redenen om daar acuut mee op te houden. 

Antwoord:

Er zijn nog geen reacties