Practica: Gevaarlijke/verboden (?) stoffen op CMR-lijst nog gebruiken voor practica?

Practica: Gevaarlijke/verboden (?) stoffen op CMR-lijst nog gebruiken voor practica?

Door: Rosa Plantaz | Datum: Dinsdag 12 september 2023, 13:50 uur

Goedendag,

Op de tweejaarlijks door het Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid vastgestelde "CMR-lijst van gevaarlijke stoffen" staan meerdere stoffen opgenomen die tijdens scheikunde- en biologiepractica gebruikt worden. Denk hierbij aan Fenolftaleine, Ethanol en Chroomverbindingen, waaronder Kaliumchromaat. In NOVA en in de module Gastronomy  worden deze stoffen nog steeds genoemd bij practica. Docenten hebben hier de verwachting dat deze practica veilig zijn voor leerlingen en gewoon uitgevoerd kunnen worden.

Wie weet of de opname op deze lijst betekent of er helemaal niet meer met deze stoffen gewerkt mag worden of dat er marges of uitzonderingen zijn? TOA's komen natuurlijk vaker en met hogere concentraties in contact dan leerlingen dus het is ook zeker in het belang van de veiligheid van de TOA's om dit te weten.

Heeft verder iemand ervaring met de transitie naar veilige alternatieven?

Groet,

Rosa Plantaz

TOA Biologie/Scheikunde

 

 

 

Antwoord:

Door: Erwin van Ballegoij | Datum: Vrijdag 13 oktober 2023, 12:54 uur

Bij mij op school werken leerlingen nog wel met (bio)ethanol, spiritus (ook grotendeels ethanol) en fenolftaleïen, maar niet meer met chroomverbindingen. Is het werken met deze stoffen op scholen überhaupt verboden, of alleen voor leerlingen? Dat leerlingen niet meer met chroomverbindingen mogen werken kan ik begrijpen, maar dat ze niet meer met ethanol en fenolftaleïen mogen werken vind ik wel te ver doorschieten. Dat holt de mogelijkheden om practica uit te voeren enorm uit. Onnodig verbod?