Incompetente of ongeïnteresseerde collega's bij examencorrectie?

Incompetente of ongeïnteresseerde collega's bij examencorrectie?

Door: van de Velde | Datum: Zondag 26 mei 2019, 19:59 uur (Bewerkt op: 26-05-2019 20:02)

Ik vind dat er iets serieus mis gaat bij de beeldschermexamens BB/KB.

Laten we er eens van uitgaan dat er in Nederland 400 scholen zijn waar een examen NASK-1 KB wordt afgenomen, merendeels beeldscherm. Mijn school doet dat elk jaar relatief laat, meestal in de grote examenweek TL. Laten we aannemen dat ¾ van de collega-scholen dat eerder doet, 300 examengroepen gingen de mijne voor. 

Er zat een fout in een examenvraag, waardoor die niet goed te beantwoorden was. De helft van mijn leerlingen levert een punt in, dat zouden er, als die vraag in orde was geweest, naar mijn verwachting niet meer dan vier van de twintig zijn geweest.Die examens zijn geheim, dus welke die fout was kan hier niet besproken worden. Ik meld de kwestie bij CvTE. Een paar dagen later antwoord, inderdaad, foutje, maar het is ondoenlijk daarvoor een aanpassing op het correctievoorschrift te doen uitgaan, teveel examens zouden dan opnieuw moeten worden geopend. Men zal er rekening mee houden bij de normering.

Van dat examen zijn er een tiental varianten. Dezelfde vraag zal in 3-4 van die varianten voorkomen. 30% x 300,  dus een honderdtal van mijn collega's moet dus diezelfde vraag ook hebben zien langskomen. Maar het CvTE wist nog van niks...

Dat roept een paar indringende vragen op:

Heeft men die fout niet gezien?  Oei... haast, of incompetent?

Heeft men de fout wel gezien? oei.... waarom dan niet gemeld? 

  • - een opmerking richting Examenloket levert toch niks op, zonde van de tijd?
  • - haast? 
  • - ze zoeken het maar uit, gewoon maar het punt toegekend?
  • - niet druk om maken, het gaat maar om een puntje van de zestig?
  • - .......................................?

Er staat geen tweede correctie op die beeldschermexamens. Op de gewone papieren examens wel, en ik zie als tweede corrector  (TL, maar voorheen ook KB en BB papier) toch wel zo eens in de 2-3 jaar een pakketje langskomen waar véél mis is met de eerste correctie. Ik heb geen reden aan te nemen dat dat bij de beeldschermexamens beter zal zijn. Bovenstaande is overigens ook niet de eerste keer sinds we beeldschermexamens doen. 

Zo gaat dat m.i. niet goed. En de vraag is, gaan we daar iets aan doen, en zo ja, wat? 

Groet, Jan van de Velde

Antwoord:

Er zijn nog geen reacties