Verwarring door vermelding "evenwichtspijl" in nakijkmodel in combinatie met "overigens juist antwoord"

Verwarring door vermelding "evenwichtspijl" in nakijkmodel in combinatie met "overigens juist antwoord"

Door: Marijn Oerlemans | Datum: Vrijdag 26 januari 2018, 13:37 uur

Het is mij niet geheel duidelijk wat de bedoeling/ interpretatie moet zijn van het antwoordmodel van Examen 2016-1 vraag 13. 

De reactie vergelijking die de ll geeft is: 

HO-CH2-CH2-COOH + H2O --> CO2 + CH3COOH + 2H2 + 2e-

Die elektronen horen er niet, maar het antwoordmodel benoemt deze niet expliciet (begrijpelijkerwijs)
Deze leerling heeft het 2e bolletje goed, BEHALVE de evenwichts pijl, in een overigens onjuist antwoord, met verkeerde stoffen voor de pijl; H2O staat voor de pijl, H2 rechts,  en de O balans is goed.

Geldt de zinsnede "overigens juist antwoord" voor het antwoord van deze ll? 

Mijn mening is dat deze ll geen beroep kan doen op een punt in het tweede bolletje, omdat in het tweede bolletje expliciet genoemd staat dat er een evenwichtspijl moet staan. 

Mijn mening is dat "overigens juist antoord" betekent dat de juiste stoffen voor de pijl aanwezig moeten zijn en de juiste stoffen na de pijl aanwezig moeten zijn.

Graag je collegiale antwoord

Antwoord:

Er zijn nog geen reacties