Vraag 8

Vraag 8

Door: Bart van de Laar | Datum: Dinsdag 19 juni 2018, 17:40 uur

Zowel ik als al mijn leerlingen hebben hier alleen de grootte en richting van de krachten geconstrueerd. Oftewel: een tekening gemaakt van de krachten op schaal. Blijkbaar moest je ook de grootte bepalen. Kost je zomaar 3 punten! Zou de vraag niet moeten zijn: bepaal met behulp van een constructie de grootte van die twee andere krachten?

Antwoord:

Door: Garmt de Vries-Uiterweerd | Datum: Dinsdag 19 juni 2018, 17:55 uur

Bij "construeer de grootte en de richting" zou ik misschien ook alleen een vectorpijl construeren, met de lengte als gevraagde grootte. Waarom zou je de grootte ook nog moeten berekenen? De richting hoef je overigens ook niet nader te bepalen met bijvoorbeeld je geo. Daarvoor is het tekenen van de vector kennelijk wel genoeg.

Aan de andere kant: als je alleen de vectoren hoeft te construeren zou "construeer de twee krachten" ook al voldoende zijn.

Niet heel duidelijk opgeschreven inderdaad.

Door: van de Velde | Datum: Dinsdag 19 juni 2018, 20:49 uur (Bewerkt op: 19-06-2018 20:51)

Op het VMBO geeft het correctievoorschrift voor dit soort opdrachten ook al jaren commentaar: een vmbo-er wordt letterlijk gevraagd "met behulp van een constructie de grootte van de kracht te bepalen" en die onder zijn constructie te noteren. Wie echter vergeet dat pijltje te tekenen kan nog zo netjes constructie-hulplijnen hebben getekend, en netjes van een bekende kracht een schaal bepalen, en netjes met zijn schaal de gevraagde grootte berekenen, ondanks al die correcte stappen en een letterlijk voldoen aan het gevraagde, maximaal 1 punt van de 3. 

Zo moet je dus eigenlijk je leerlingen gaan trainen hierop (teaching to the test), en dat kan m.i. niet de bedoeling zijn. 

Door: Mike Wassenaar | Datum: Dinsdag 19 juni 2018, 23:53 uur

Zeker een misleidende opdracht. Ik stel voor dit te melden bij examenloket omdat leerlingen die de opdracht letterlijk uitvoeren drie relatief eenvoudig te behalen punten kwijtraken. Gezien het correctievoorschrift hard er moeten staan bepaal beide krachten middels een constructie. Ik stel voor dat eenieder die dit vindt het dan ook meldt bij examenloket.
https://examenloket.officeheart.nl/stel-uw-vraag

Door: Liliane Bouma-Ploumen | Datum: Woensdag 20 juni 2018, 13:58 uur

Heb klacht ingediend. 

In de syllabus staat bij "teken" en "construeer" dezelfde tekst, zie onderstaand. Alleen wordt bij construeer ook de onderbouwing gevraagd. Hoewel de tekst ook niet super eenduidig is kun je toch inschatten dat je bij "teken" echt geen berekening hoeft te maken. Dus ook niet bij "construeer" als daar dezelfde tekst staat.

Ik heb een klacht ingediend.

Uit syllabus 2018:

Teken
De kandidaat moet door middel van een grafische voorstelling kenmerkende eigenschappen aangeven, waarbij de waarden precies moeten kloppen. In het correctievoorschrift wordt een marge voor deze waarden gegeven.
Construeer
De kandidaat moet door middel van een grafische voorstelling kenmerkende eigenschappen aangeven, waarbij de waarden precies moeten kloppen. In het correctievoorschrift wordt een marge voor deze waarden gegeven.
Uit de uitwerking moet duidelijk blijken welke formules of principes zijn toegepast, welke waarden de kandidaat heeft gebruikt en welke stappen zijn gezet.

Door: van Aarle | Datum: Woensdag 20 juni 2018, 17:26 uur (Bewerkt op: 20-06-2018 17:28)

Als je vergelijkt met wat er in de syllabus staat bij 'Bepaal', namelijk expliciet 'De kandidaat moet de waarde van een grootheid vaststellen en/of uitrekenen, (...) of door het maken van een constructie', dan staat alleen hier duidelijk dat er een waarde bepaald moet worden (en bij 'Construeer' niet). Dus had de vraag m.i. moeten luiden 'Bepaal de grootte (en richting) van deze twee krachten m.b.v. een constructie'. Nu voldoe je, als je alleen de constructie maakt, volgens mij echt aan de opdracht (Construeer = 'middels een grafische voorstelling kenmerkende eigenschappen aangeven, waarbij de waarden moeten kloppen'). Zowel richting als grootte klopt precies (want er is al een schaal gegeven via de Fz, dus de juiste grootte ligt daardoor vast; de waarde ervan bepalen wordt bij 'Construeer' niet genoemd, bij 'Bepaal' wel). Feitelijk is de constructie dus een juiste beantwoording van de gestelde vraag, lijkt mij. Heb het ook gemeld bij examenloket. Leerlingen mogen hier niet de dupe van worden m.b.t. slagen of zakken, lijkt me.

Door: Mike Wassenaar | Datum: Woensdag 20 juni 2018, 19:33 uur

een erratum op deze vraag is uitgebracht