Vraag 3

Vraag 3

Door: Bosma | Datum: Woensdag 20 juni 2018, 11:44 uur

In het correctiemodel staat 16,8•10^-9 Ohm•m. Dit is volgens mij een fout van het correctiemodel en moet het 17•10^-9 Ohm•m zijn, zoals in Binas vermeld is. Op deze wijze kan er onduidelijkheid ontstaan of het eerste punt wel of niet toegekend mag worden, omdat hier duidelijk de waarde van 16,8^-9 Ohm•m staat.

Antwoord:

Door: Mike Wassenaar | Datum: Woensdag 20 juni 2018, 11:59 uur

Er staat in de opmerking bij het cv dat dit de waarde van Science Data is en dat de waarde van BINAS ook gebruikt mag worden.
Merkwaardig dat ze niet de BINAS waarde gebruiken en die van Science Data in de opmerking zetten. 

Door: Bosma | Datum: Woensdag 20 juni 2018, 12:21 uur

Bedankt. Niet verwacht dat dit bij de opmerkingen zou staan. Gevalletje van hetgeen ik ook altijd tegen mijn leerlingen zeg: Lees nu even rustig.

Door: Gemeren | Datum: Woensdag 20 juni 2018, 14:38 uur

Zoiets stond er bij het eerste tijdvak ook ergens bij scheikunde of natuurkunde. Blijkbaar is het cvte al dusdanig overgestapt op ScienceData dat ze BiNaS al minder vinden gezien dit soort opmerkingen. ScienceData is goed maar BiNaS rekenen we niet fout.

Door: Borgonjen | Datum: Woensdag 20 juni 2018, 15:29 uur

Hoogst ongelukkig voorbeeld hier ook, omdat de waarde 16,8 ....... in Binas ook bij koper voorkomt, maar dan als lineaire uitzettingscoëfficiënt! Bij gebruik van Binas is er dan dus sprake van verkeerd opzoeken.