Vraag 14

Vraag 14

Door: Gemeren | Datum: Vrijdag 22 juni 2018, 21:57 uur

Sinds het afnemen van het examen zit ik al te puzzelen.

Eéndimensionaal deeltje in een doosje gaat uit van twee open/gesloten uiteinden, hier van N tot N. L wordt dan twee maal de ruimte van de lonepair plus vier maal een NC binding plus zes maal de lengte van de CC binding. Qua lengte kom ik dan eerder in de buurt van ongeveer 1,6 nm. Maar dan het aantal gedelokaliseerde elektronen, dat zijn er slechts 12 (ipv 22), dus de overgang wordt dan van n=6 naar n=7.

Met deze gegevens kom ik op een veel te grote absorbtiegolflengte. 

Ik ging zoeken en vond dat het molekuul dat bij deze vraag weergegeven wordt totaal iets anders is. Het molekuul dat weergegeven wordt is het methyleenblauw molekuul (slordig cvte), het rhodamine 6G molekuul ziet er als volgt uit:

 

Rhodamine 6G (hydrochloride) 

Als ik binnen dit molekuul de mesomere structuur van de dubbel gebonden O naar de N+ neem, kom ik op een L van ongeveer 1,48 nm en 12 gedelokaliseerde elektronen dus bij absorbtie n=6 naar 7, dan kom ik op een geabsorbeerde golflengte van 555 nm. Dit lijkt te passen binnen de grafiek.

Nu vraag ik me af of ik het goed doe en/of hoe het cvte aan hun waarden voor L en n komt. Binnen dit molekuul zijn er elf dubbele bindingen en dat zou op die 22 elektronen kunnen wijzen, maar in dat geval zou er een meerdimensionale potentiaalput gehanteerd moeten worden m.i.

Gezien de reacties die ik bij het eerste tijdvak ontving van het examenloket lijkt het me weinig zinvol om deze vraag daar te stellen.

 

Antwoord:

Door: Garmt de Vries-Uiterweerd | Datum: Vrijdag 22 juni 2018, 23:14 uur

Ik moet toegeven dat je uitleg mij boven de pet gaat. Fijn als je ook een scheikundige achtergrond hebt!

Als je hier een duidelijke fout/inconsistentie in de opgaven en/of het antwoordmodel hebt gevonden, toch maar melden. Dan is in elk geval duidelijk dat er weer iets niet klopt. Of er iets aan gedaan gaat worden, tja...