Vraag 01

Vraag 01

Door: Ad Mooldijk | Datum: Dinsdag 23 april 2019, 22:26 uur

Noteer hier uw vragen of commentaar bij deze vraag.

Antwoord:

Door: Leonie Titulaer-Linders | Datum: Zaterdag 11 mei 2019, 12:48 uur

Hoe streng moeten we zijn op de volgorde van berekenen?

Mijn leerling rekent 6 /1,832= 3,275 L zwavelzuur. Vervolgens zegt ze 3,275/0,98 = 3.3 L geconcentreerd zwavelzuur. De beide losse berekeningen voldoen niet aan de berekeningen die in het correctiemodel gevraagd worden. Om geen punten te geven vind ik echter ook wel wat overdreven. Wat vinden jullie?

Door: de Kruif | Datum: Zaterdag 11 mei 2019, 13:12 uur (Bewerkt op: 11-05-2019 13:13)

Als je naar het eerste voorbeeldantwoord kijkt (de grote formule) voldoet deze leerling aan elke stap, dus 2 pnt.

Natuurlijk mag een massapercentage alleen van massa, maar wiskundig maakt dat in dit geval niet uit.

Door: Kees van der Klauw | Datum: Zaterdag 11 mei 2019, 15:03 uur

Ook ik ben van mening dat deze leerlng 2 punten verdiend. Zij heeft eerst uitgerekend dat 3,0 massa% van 200 kg gelijk is aan 6 kg (ze zou daar eigenlijk 6,0 of nog liever 6,00 in de tussenberekening moeten noteren) daarna rekent ze met de juiste waarde verder. Ze mag niet ongeoorloofd afronden in de tussenstappen; 6,0 of 6.00 noteren als 6:

Door: Kees van der Klauw | Datum: Zaterdag 11 mei 2019, 15:04 uur

vervolg: dan is er geen sprake van ongeoorloofd afronden, maar van ongelukkig noteren.

Door: Molenkamp-Gorter | Datum: Zaterdag 11 mei 2019, 23:39 uur

Dit is wiskundig hetzelfde, maar chemisch gezien onzin. Het resultaat vd 1e stap heeft chemisch gezien geen betekenis. Dus max 1p.

Door: Schaareman | Datum: Zondag 12 mei 2019, 08:51 uur

Dit is het standaard dilemma. Wiskundig juist (rekenvolgorde maakt niet uit) t.o.v. scheikundig juist (rekenvolgorde maakt wel uit). Discussie vele malen gevoerd, met meerdere collega's. Uitkomst is eigenlijk altijd hetzelfde, kijkend naar het (eerste, tegenwoordig)  rekenkundig geformuleerde antwoord, waar alle rekenstappen in één keer weergegeven staan, blijkt dat de rekenvolgorde ondergeschikt is. Àls er nu eenheden in (tussen)antwoorden gevraagd zouden worden zou dit dilemma opgelost kunnen worden maar ik denk dat we daar niet aan moeten willne beginnen.

Mijn conclusie (en met mij mijn sectiegenoten): Wiskundig juist = alle punten. Dus delen door dichtheid en dàn delen door het percenentage = 2 punten.

Door: Wilke | Datum: Zondag 12 mei 2019, 14:09 uur

Sluit ik me bij aan. De eenheden in het cv staan overigens tussen haakjes; kandidaten kunnen alles noteren wat ze willen. Een tussenantwoord zonder chemische betekenis lijkt mij dan ook geen bezwaar.