Vraag 06

Vraag 06

Door: Ad Mooldijk | Datum: Donderdag 9 mei 2019, 16:39 uur

hier uw vragen, opmerkingen over deze vraag.

Antwoord:

Door: Astrid Katsman | Datum: Vrijdag 10 mei 2019, 10:58 uur

Wat als een leerling in de reactievergelijking CH3OH voor en na de pijl heeft staan. De rest van de vergelijking klopt wel.

Punt 1 & 2 wel geven, omdat er niet wordt gesproken over uitsluitend deze stoffen voor en na de pijl? Punt 3 is natuurlijk een no go.

Door: Suzy Maljaars | Datum: Vrijdag 10 mei 2019, 11:16 uur

Hebben bij mij een aantal leerlingen ook gedaan, en ik volg jouw gedachtengang: alleen laatste bolletje niet en andere twee wel (vanwege ontbreken van het woord 'uitsluitend' bij de eerste twee bolletjes).

Door: Hoogendam-van der Heijden | Datum: Vrijdag 10 mei 2019, 11:42 uur

Ik heb twee punten toegekend onder het mom dat het een tribune deeltje is die we niet mogen laten staan

Door: van Rijckevorsel-Krijnen | Datum: Zaterdag 11 mei 2019, 11:11 uur

Er staat bij bolletje 1 en 2 inderdaad niet uitsluitend dus bolletje 1 en 2 heb ik gewoon gegeven.

Punt 3 mag inderdaad natuurlijk niet, maar ik vraag me af of we nog een extra punt moeten aftrekken ivm de tribune-ion regel... want in dat geval mag je maar 1 punt toekennen... maar in dat geval reken je dezelfde fout meerdere keren aan. Dus ik ga voor 2 punten.

Door: Loes Vermeij | Datum: Zaterdag 11 mei 2019, 13:33 uur

Ik heb veel leerlingen die C6H11ON ipv NO noteren. Ik heb hier een punt voor afgetrokken, maar kwam net ook tegen dat er geen vaste volgorde is voor het noteren van molecuulformules bij vr 2. Wat vinden jullie? 

Door: van Rijckevorsel-Krijnen | Datum: Zaterdag 11 mei 2019, 13:54 uur

@ Loes Vermeij: gewoon alle punten toekennen, volgorde van elementen is inderdaad niet van belang.

Door: Kok | Datum: Zaterdag 11 mei 2019, 15:51 uur (Bewerkt op: 11-05-2019 15:52)

volgens mij is het aan beide zijden vermelden van CH3OH in de geest van vakspecifieke regel 3 (over tribune ionen?) maar na reacties hier ga ik weer even de stapel door en ken er 2 toe..

Door: Kooijman | Datum: Zaterdag 11 mei 2019, 16:27 uur

@Kok

Formeel volgens de letter van de regel is methanol geen ion dus zou het geen aftrek behoeven maar het lijkt me wel de bedoeling. Ik vind het daarentegen wel een beetje treurig dat dit noch in de vakspecifieke regels noch in de syllabus netjes vermeld staat.

Door: van Rijckevorsel-Krijnen | Datum: Zaterdag 11 mei 2019, 16:44 uur

Ik las net nogmaals dit (https://www.examenblad.nl/document/nvox-correctie-centrale-examen/2019/f=/artikel_sk_2019.pdf) artikel. Dat verklaart het 'verdwijnen' van het woord 'uitsluitend' bij bolletje 1 en 2. Dus ik herzie mijn mening. In geval de aanwezigheid van methanol voor én na de pijl dient een extra punt afgetrokken te worden vanwege vakspecifieke regel 3.3. Dus maximaal 1 punt. 

Door: Ballegoij | Datum: Zaterdag 11 mei 2019, 16:50 uur

Bij mij heeft een leerling C5H8O2 als molecuulformule voor levinezuur gebruikt. En wonder boven wonder heeft hij de vergelijking ook nog kloppend gekregen:

C5H8O2 + 11 H2 + 2 NH3 + 7 CO --> 2 C6H11ON + 7 H2O

Ik vind het wel zuur dat ik deze leerling maar 1 punt mag geven (alleen 2e deelscore goed).

Ik heb nog even terug gekeken naar vraag 2: Daar gebruikt hij wel C5H8O3 als molecuulformule voor levinezuur.