BC Arbo-zaken

"De arbeid bevrijdt ons van drie grote rampen: de verveling, de ondeugd, en de armoede."

De BC Arbo-zaken houdt zich bezig met de arbeidsomstandigheden in de natuurwetenschappelijke vakken in het voortgezet onderwijs.

In 2016 is een werkgroep binnen de toa-sectie gestart met het bijwerken van de chemicaliënlijst. Er is op basis van methoden een groslijst gemaakt van chemicaliën die op practica en bij demoproeven worden gebruikt. Bij deze chemicaliën worden de relevante gegevens gezocht.

Regelgeving en overleg VOION

In het (natuurwetenschappelijk) onderwijs blijkt behoefte aan een duidelijke, waar nodig onderwijsspecifieke regelgeving. Dit blijkt onder meer uit de steeds oplaaiende discussie over de interpretatie van de CMR-lijst.

Voor een goede interpretatie van algemene arboregelgeving voor het onderwijs is overleg gestart met VOION en andere  instanties. Er wordt naar gestreefd in 2017 een publicatie gereed te hebben. Onder andere het verschil in risico van zuivere chemicaliën en verdunde oplossingen (zoals gebruikt op practica) is hierbij een essentieel onderdeel. Als dit helder is, kunnen de chemiekaarten op de site worden gecompleteerd en waar nodig aangepast.

Voorlichting

De commissie stopt veel werk in het beantwoorden van vragen gesteld via de site ‘Veilig Practicum’. 

Op het NVON-congres is een workshop gegeven over algemene arbozaken en op het TOA-congres over het omgaan met gevaarlijke stoffen. Hierbij kwam onder andere interpretatie van de CMR-lijst aan de orde. Om de presentatie te bekijken, klik hier. 

Samenstelling bestuurscommissie

Leen Donk, Bert de Jong, Jan van Lune, Myra Albers en Claudia de Leeuw. Verder wordt binnen de toa-sectie in twee werkgroepen gewerkt aan o.a. inventarisaties.

Over NVON

Over NVON

  • Voor hoogwaardig en beter onderwijs
  • Partner voor de professionele docent
  • Service en verdieping
Ja, ik doe mee

Haal alles uit uw lidmaatschap met mijnNVON

Word nu lid van de NVON
Ik doe mee!