BC NVON-reeks

"Boeken zijn als mensen: ze maken een bepaalde al dan niet prettige indruk op ons, nog voor we ze hebben leren kennen."

(Cees Buddingh, Nederlands letterkundige, 1918-1985)

De BC NVON-reeks wil stimuleren dat onderwijsmateriaal van goede kwaliteit ter beschikking komt aan VO-docenten in de natuurwetenschappen (ook die nog in opleiding zijn) om hen zo te ondersteunen in hun lespraktijk. Daarbij wordt aandacht gegeven aan het op peil houden van de kennis die daarvoor van belang is. Het bijbehorende lesmateriaal is via de website te downloaden. Verspreiding van de boekenreeks vindt plaats via stands op verschillende conferenties, via contacten ‘in het veld’ en door verkoop via de NVON-webshop www.nvonwebshop.nl

Een belangrijk deel van de taak van de BC is ideeën te ontwikkelen voor materiaal en acquisitie te verrichten. Hierbij wordt vooral gedacht aan materiaal dat in de praktijk door docenten en toa’s echt zal worden gebruikt en dat mogelijk ook kan worden ingezet bij de nascholing van docenten.

Eind mei 2020 is het boek ‘Beter weten over eten’ gereedgekomen. Behalve over gezonde voeding gaat dit boek ook over de eerlijke en duurzame productie van ons voedsel.

Het boek bestaat uit 28 artikelen en 31 leeractiviteiten. Het begint met een proloog waarin twee richtingen beschreven worden waarin oplossingen gezocht kunnen worden voor de huidige voedselproblematiek. De andere artikelen gaan over de thema’s consumeren, bewerken en conserveren, produceren en voeding in de toekomst. De leeractiviteiten staan kort beschreven in het boek; het bijbehorende materiaal is te vinden op de NVON-site en gratis te downloaden, ook voor niet-leden van de NVON: lesmateriaal Beter Weten over Eten. De redactie van dit boek werd gevormd door Joke van der Aalsvoort, Marieke Coebergh van den Braak, Marijke Domis-Hoos en Clasien Lever-de Vries.

Inmiddels wordt er ook gewerkt aan een boek over Leren voor Duurzame Ontwikkeling (LvDO). Het inhoudsplan van dit boek laat een opbouw in zeven hoofdstukken zien en diverse auteursteams nemen elk een hoofdstuk voor hun rekening. Daarnaast zal een aantal intermezzo’s worden opgenomen die als illustratie of verdieping kunnen dienen. De redactie wordt gevormd door Gerben de Jong, Marcel Kamp, Lotte Littooij, Albert Pilot en Michiel Vogelenzang; het boek zal verschijnen in de loop van 2021.

Het redactieteam van het boek ‘Beter weten over eten’ wil graag aan volgend boek gaan werken. Het beoogde onderwerp is ‘Water’. Inmiddels is er een inleidende tekst geschreven die gaat dienen als basis voor de verdere gedachtenontwikkeling.

Een auteursteam heeft een start gemaakt met de ontwikkeling van ShowdeChemie 3 (werktitel). De aanleiding is de veranderde regelgeving op het gebied van veiligheid; de bedoeling is dat dit boek een meer didactische insteek krijgt dan de voorgaande twee delen.

 

Samenstelling bestuurscommissie

Clasien Lever-de Vries (voorzitter), Joke van der Aalsvoort (secretaris), Huib van Drooge (budgethouder), Marieke Coebergh van den Braak, Marijke Domis-Hoos, Marcel Kamp, Henny Kramers-Pals, Albert Pilot en Jan Jaap Wietsma (contactpersoon met het AB).

Word nu lid van de NVON
Ik doe mee!

Haal alles uit uw lidmaatschap met mijnNVON

Show de Fysica

Ruim 70 demonstraties om morgen in de klas uit te voeren, zó beschreven dat fysische begripsvorming optimaal is.

Webshop