BC NVON-reeks

"Boeken zijn als mensen: ze maken een bepaalde al dan niet prettige indruk op ons, nog voor we ze hebben leren kennen."

(Cees Buddingh, Nederlands letterkundige, 1918-1985)

De BC NVON-reeks heeft als doel te stimuleren dat onderwijsmateriaal van goede kwaliteit ter beschikking komt van docenten natuurwetenschappen. Dit is om docenten te ondersteunen in hun onderwijs en bij het op peil houden van de kennis die daarvoor van belang is.

Een belangrijk deel van de taak van de BC is ideeën te ontwikkelen voor materiaal en acquisitie te verrichten. Hierbij wordt vooral gedacht aan materiaal dat in de praktijk door docenten en toa’s natuurwetenschappen echt zal worden gebruikt en dat mogelijk ook kan worden ingezet bij de nascholing. Voorstellen zijn welkom bij nvon-reeks@nvon.nl.

Het werk ten behoeve van het boek over voeding is in 2018 gestart met de eerste, oriënterende fase; er ligt inmiddels een rode draad, die beschrijft wat de beoogde inhoud van het boek is. Schrijvers zijn/worden gevraagd voor zowel hoofdstukken en intermezzo’s in het boek, als voor lesmateriaal dat via de website van de NVON toegankelijk wordt gemaakt voor docenten.  De eerste helft van 2019 worden de stukken geschreven en in de tweede helft van dat jaar wordt het boek klaargemaakt voor publicatie en gepubliceerd. Marijke Domis en Joke van der Aalsvoort zijn de redacteuren van het boek, Clasien Lever-de Vries is als bureauredacteur bij het boek betrokken.

Op dit moment wordt er nagedacht over de inhoud van het algemene boek over duurzaamheid. Marcel Kamp heeft aangeboden hieraan als redacteur te willen gaan werken. Hij is op zoek naar mederedacteuren en naar potentiele schrijvers.

Een auteursteam is aan de slag gegaan met de ontwikkeling van ShowdeChemie3 (werktitel) met een meer didactische insteek dan de voorgaande twee delen. De aanleiding is de veranderde regelgeving op het gebied van veiligheid. De regelgeving laat echter op zich wachten, vandaar dat dit project on hold is geplaatst.

 

Samenstelling bestuurscommissie

Clasien Lever-de Vries, Henny Kramers-Pals, Marijke Domis-Hoos, Joke van der Aalsvoort, Inge van de Kruijs en Jan Jaap Wietsma.

Word nu lid van de NVON
Ik doe mee!

Haal alles uit uw lidmaatschap met mijnNVON

Show de Fysica

Ruim 70 demonstraties om morgen in de klas uit te voeren, zó beschreven dat fysische begripsvorming optimaal is.

Webshop