<title>NVON</title>

Biologie uitbeeldpractica

Op deze pagina staat een verzameling uitbeeldpractica voor biologie.

Met dank aan Caspar Geraedts, Silke Bossers, Gee van Duin, Ruthy Fraterman, Romke Koch, Michiel Kroon, Ingeborg van der Neut, Tim Nieuwenhuis en Eveline Snelder voor het beschikbaarstellen van de practica (1 t/m 51). Deze practica zijn inclusief bijlages individueel te downloaden. De practica zijn zonder de bijlages ook als één PDF beschikbaar. alle bijlages zijn hier te downloaden

Subcellulair niveau

Moleculaire genetica

1. Polymerisatie-polonaise

2. Replicatie met papier en stempels 

3. Eiwitsynthese met papier en stempels 

Eiwitvouwing en -functie

4. Potloodtransferase

5. Eiwitvouwing en chenilledraad 

6. Eiwitvouwing met lijven 

Epigenetica, biotechnologie

7. Epigenetica met papier en paperclips

8. CRISPR/Cas met papier en schaar

9. RNA-interferentie met papier en schaar

Stofwisseling

10. Lichtreactie met lampjes en Duplo(R)

11. Donkerreactie met Lego(R)

12. Dissimilatie glucose met Lego(R)

13. De elektronachtbaan

Mendeliaanse genetica

14. Chromosomen in touw

15. Fok je ideale kip

16. Gekoppelde overerving met Lego(R)

 

Cellulair niveau

Celdeling

17. Mitose en meiose met touwtjes

Membraantransport

18. Diffusie met hoedjes

19. Osmo-gooien

20. Membranen met zeep

21. Exo- en endocytose met lijven

 

Orgaanniveau

Transport

22. Bloedsomloop met wol

23. Loop de bloedsomloop

24. Vorming weefselvloeistof met spons en doek

25. Tegenstroomprincipe met limonade

Spijsvertering

26. Peristaltiek met panty

27. Spijsvertering met Duplo(R)

Gaswisseling

28. Zuurstofverzadiging met ijzeren ringetjes

Uitscheiding

29. Nefron om te snoepen

Hormonale regulatie

30. Regeling bloedsuikerspiegel met suiker

31. Menstruatiekoor

Neurale regulatie

32. Impulsgeleiding met domino

33. Impulsgeleiding met lijven

34. Impulsoverdracht met lijven

35. Actiepotentiaal met hoedjes en lijven

36. Actiepotentiaal met kralen

Spierstelsel

37. Spiercontractie met lijven

Afweer

38. Afweer met bitjes en schroeven

39. Afweer als fotostrip

Planten

40. Turgor en plasmolyse met ballon in net

41. Cambium-cocooning

42. Endodermisdrama

 

Populatieniveau

Natuurlijke selectie en populatiegenetica

43. Natuurlijke selectie met kralen

44. Waar is mijn nootje?

45. Hardy-Weinberg met Lego(R)

46. Populatiegenetica met Lego(R)

47. Gene drive met Lego(R)

(macro)evolutie

48. Tijdlijn evolutie met roepen

49. Paleontologie met zand en ijzer

 

Ecosysteemniveau

Piramides

50. Energiestroom met snoepjes

 

No script practica

Divers

51. Spier en circulatiedrama's