CAO

De NVON neemt via de FvOv deel aan het arbeidsvoorwaardenoverleg in de sectoren po, vo, mbo en hbo en bij de educatieve diensten. Samen met de individuele arbeidsovereenkomst bepaalt de cao de voorwaarden waaronder leraren hun werk verrichten.

 

Onderhandelingen
Samen met de overige onderwijsvakbonden onderhandelt de FvOv met:

  • de PO-Raad over het primair onderwijs
  • de VO-raad over het voortgezet onderwijs
  • de MBO Raad over de bve-sector (beroepsonderwijs en volwasseneneducatie)
  • de Vereniging Hogescholen over het hoger beroepsonderwijs

Hoe komt een nieuwe cao tot stand?
Wanneer met de andere partijen tot een akkoord zijn gekomen over een nieuwe cao, legt de FvOv dit als een onderhandelaarsakkoord voor aan onder meer alle NVON-leden. Elk lid wordt gevraagd deel te nemen aan die ledenraadplegingen. Wanneer onze leden en die van de andere betrokken vakbonden hiermee instemmen, kan het onderhandelaarsakkoord worden omgezet in een definitief akkoord en vervolgens in een nieuwe cao.

De meest recente CAO's zijn te vinden op:

PO

VO

VO-OMO

MBO

MBO-financieel

HBO

Over NVON

Over NVON

  • Voor hoogwaardig en beter onderwijs
  • Partner voor de professionele docent
  • Service en verdieping
Ja, ik doe mee
Word nu lid van de NVON
Ik doe mee!
NVON Nieuwsbrief

Wilt u de wekelijkse nieuwsbrief ontvangen? Meld u nu aan.

Aanmelden