<title>NVON</title>

Diagnostische vragen

Ontdek misvattingen met diagnostische vragen

Collectieve kennis van bèta-docenten vertaald naar bruikbare vragen voor jouw les

Met een diagnostische vraag kun je een misvatting bij leerlingen snel zichtbaar maken. Als de leerling of docent er vervolgens een actie aan verbindt, is het een manier om makkelijk formatief te handelen. Door vele jaren ervaring ontstaat er bij docenten bruikbare kennis over veelvoorkomende misvattingen en fouten. Daarnaast is er wetenschappelijk onderzoek naar misvattingen specifiek bij de bètavakken. Als je een les voorbereidt, heb je dit echter niet bij de hand. NVON en de NVvW werken aan een verzameling van diagnostische vragen die passen bij het Nederlandse curriculum en getest zijn in de klas. Zo krijgt elke docent toegang tot deze kennis en een effectief middel in handen om misvattingen aan te pakken in de klas.
 

Wat is een diagnostische vraag?

 • Eenduidige, gesloten vraag
 • Bevraagt één concept
 • Binnen 10 seconden te beantwoorden
 • Foute opties geven informatie over denkwijze leerling
 • Niet mogelijk met de verkeerde strategie op juiste antwoord te komen.

 

Voorbeelden

Hier vind je van elk vak een PowerPoint presentatie met diagnostische vragen die we al ontwikkeld hebben. In de toekomst komt er voor elk vak een pagina waar je per onderwerp de misvattingen met bijbehorende vragen kunt vinden. Klik op de afbeelding om de PowerPoint te downloaden. In de notities van elke dia vind je toelichting bij de vraag

 

Biologie

 

Natuurkunde

 

Scheikunde

 

Wiskunde

 

Wat is een misvatting en waarom is het cruciaal ze aan het licht te brengen?

Met diagnostische vragen willen we hardnekkige misvattingen blootleggen. Bij een misvatting of misconcept is er sprake van het verkeerd begrijpen van een concept.  Er is dus voorkennis of een preconceptie aanwezig die fout is. Het is erg lastig een hersenverbinding eerst af te breken voor je een nieuwe bouwt. Daardoor zijn misvattingen van zichzelf hardnekkig en zie je ze steeds terugkomen, ook al heb je het nadrukkelijk behandeld. Dit geldt net zo goed voor volwassenen als voor onze leerlingen. Het kan ook zijn dat iemand een goed concept op de verkeerde plek toepast. Daarnaast gebruiken we in het onderwijs veel versimpelingen, afbeeldingen of manieren van uitleggen die misvattingen veroorzaken. Als laatste zijn er abstracte concepten die van zichzelf moeilijk te leren zijn.

Misvattingen zullen onherroepelijk ontstaan tijdens het lesgeven. Leren is een grillig proces, en je kunt nóg zo goed de stof aanbieden, wat leerlingen er in hun hoofd mee doen is afhankelijk van hun voorkennis. Het is dus zaak regelmatig te checken in hoeverre misvattingen aanwezig zijn bij je leerlingen.

Het is in onze ogen belangrijk dat je als docent kennis hebt van deze misvattingen en weet hoe je ze effectief zichtbaar kan maken. Leerlingen denken namelijk dat ze het wél begrijpen en gaan daardoor niet uit zichzelf op zoek naar het goede antwoord. Alleen door een confrontatie met het feit dat ze het fout hebben ontstaat de prikkel om het goede concept aan te leren.

 

Waarom een meerkeuzevraag?

Meerkeuzevragen hebben diverse nadelen, daarom zijn sommige docenten er geen fan van. Zo kunnen leerlingen op het goede antwoord komen op basis van herkenning, wat makkelijker is dan het terughalen uit het geheugen. Het zelf formuleren van een antwoord is een waardevolle vaardigheid om te oefenen omdat leerlingen dit moeilijk vinden. En ten slotte krijg je bij meerkeuze niet altijd de volledige denkwijze van leerlingen mee.

Een meerkeuzevraag is daarom niet geschikt voor alle doeleinden. Wel heeft het een aantal belangrijke voordelen ten opzichte van andere vormen.

 

Snel

Onze tijd als docent is kostbaar en het bekijken van zelf geformuleerde antwoorden kost meer tijd. Als je snel een diagnose stelt kun je in een beweging door naar de beste interventie zonder dat er iemand hoeft te wachten.

 

Nauwkeurig

De antwoordopties/afleiders bevatten misvattingen waarvan al bekend is dat leerlingen ze regelmatig hebben. De vraag is hiermee een instrument om heel precies vast te stellen in hoeverre een specifieke misvatting aanwezig is.

 

Leerbevorderend

Bij een misvatting is het vaak zo dat leerlingen dénken dat ze het snappen, terwijl dit niet zo is. Als ze geconfronteerd worden met het feit dat ze het fout hadden is de kans groter dat ze actief meedoen met de activiteit om beter te worden.

Kortom, het is een geschikt instrument om nauwkeurig en snel vast te stellen wat de beste vervolgactiviteit is op dit specifieke moment in je les.
 

Doe het samen met je sectie!

Binnen een sectie is vaak al veel kennis aanwezig. Toch hebben we het daar op een sectievergadering niet veel met elkaar over. Deze werkvorm zorgt ervoor dat je veel van elkaar leert en aan het eind bruikbare vragen hebt voor de komende periode. 

 

Kernteam diagnostische vragen project 2022 – 2023

In schooljaar 2022 – 2023 is er voor elk vak een werkgroep waarin vragen worden ontwikkeld, verbeterd en uitgetest. Van elk vak is er een kartrekker die in het kernteam zit. Dit schooljaar gaan we op zoek naar een websitebouwer (wordpress) en we hopen aan het eind van het jaar de eerste resultaten op diagnostischevragen.nl te plaatsen.

Leden kernteam

 • Sofie Faes -  Coördinator - Heerbeeck college, Best
 • Els Franken - Wiskunde - Lerarenopleider Wiskunde, Hogeschool Windesheim
 • Jelle Brill - Natuurkunde - Het nieuwe lyceum, Bilthoven
 • Frode Numan - Biologie – Regius college, Schagen (t/m feb 2023)
 • Loes Vermeij – Scheikunde - Grotius college, Delft
 • Jan Scheele - Scheikunde - Johan de Witt-gymnasium, Dordrecht

 

Jouw bijdragen zijn welkom!

Wil je vragen of ideeën aanleveren? Of vragen uittestten in de klas en feedback geven? Laat het ons weten via diagnostischevragen@nvon.nl
 

Update januari 2023

Begin januari is onze subsidie aanvraag goedgekeurd bij Pilotregeling Open leermateriaal. Hierdoor hebben we financiering om de website diagnostischevragen.nl op te zetten, onze vrijwilligers een vergoeding te geven en onderzoek te doen. We werken hierin met kennisnet samen aan goede infrastructuur voor het delen van open leermiddelen.

ICLON (Universiteit Leiden) doet onderzoek naar het ontwerp proces van diagnostische vragen. Hierdoor hopen we deze kennis expliciet en deelbaar te maken zodat ook andere groepen docenten van deze kennis kunnen profiteren. Volgend schooljaar willen we onderzoek gaan doen naar de vragen en misvattingen zelf.

Er zijn plannen om in de toekomst ook te werken aan het verbeteren van de kennisbanken met misvattingen voor de bèta vakken. Zie: www.ecent.nl/kennisbanken

Hier lees je de artikelen die over het project verschenen in de NVOX en Euclides.