Examen 2019-1 havo scheikunde

Examen

Hier vindt u de bestanden van het eerste tijdvak van 2019 voor het vak scheikunde van de havo.

Vragen PDF Uitwerkbijlage Correctievoorschrift Maximum scorelabel Verslag Examenbespreking

Download hier de bestanden.