Examen 2019-1 vmbo-KB wiskunde

Examen

Hier vindt u de bestanden van het eerste tijdvak van 2019 voor het vak wiskunde van vmbo-KB

Vragen PDF Uitwerkbijlage Correctievoorschrift Maximum scorelabel

Download hier de bestanden.