Examen 2019-1 vwo biologie

Examen

Hier vindt u de bestanden van het eerste tijdvak van 2019 voor vwo biologie.

Vragen PDF Uitwerkbijlage Correctievoorschrift Maximum scorelabel Erratumblad 1 Erratumblad 2 Verslag Examenbespreking

Download hier de bestanden.