Examen 2019-1 vwo natuurkunde

Examen

Hier vindt u de bestanden van het examen vwo natuurkunde voor het eerste tijdvak van 2019.

Vragen PDF Uitwerkbijlage Correctievoorschrift Maximum scorelabel Verslag Examenbespreking Erratumblad 2 Vragen Word

Download hier de bestanden.