Examen 2019-2 havo biologie

Examen

Hier vindt u de bestanden van het examen biologie van de havo van het tweede tijdvak van 2019.

Vragen PDF Uitwerkbijlage Correctievoorschrift Maximum scorelabel

Download hier de bestanden.